Skip to content

Toeristische druk in Alblasserdam

De ambitie van de gemeente Alblasserdam is om het havengebied te ontwikkelen tot prettige verblijfs- en overstapplek in het centrum. In de eerste plaats voor inwoners van Alblasserdam zelf, in de tweede plaats voor bezoekers (recreanten en toeristen) van de Alblasserwaard. De gebiedsontwikkeling van het Havengebied met nieuw programma leidt tot meer bezoekers en levendigheid, maar kan volgens de gemeente ook een keerzijde hebben.

Het onderzoek toont aan dat op sommige plekken in het centrum er meer bezoekers dan bewoners zijn maar dat dit de eigen identiteit van Alblasserdam niet nadelig hoeft te beïnvloeden. De drukte beperkt zich tot enkele plekken en momenten. Bovendien zijn veel bezoekers in Alblasserdam nauwelijks te onderscheiden van bewoners. Dat is het grote verschil met Volendam waar groepen bezoekers – ook in hun gedrag – duidelijk zijn te onderscheiden van de eigen bewoners. Het betekent dat men in Alblasserdam niet bevreesd hoeft te zijn voor Volendamse praktijken als ingezet wordt op doelgroepen waar geen overlast van wordt ondervonden.

Don`t copy text!
Scroll To Top