NIO Stedelijk Onderzoek is werkzaam op het snijvlak van stadssociologie, stedenbouw en architectuur.

Ivan Nio verkent de spanning en wisselwerking tussen de geplande stad van professionals en de geleefde stad van bewoners. De dynamiek van het stedelijk leven en de kracht en kansen van plekken zijn de leidende principes in zijn onderzoek.

Centraal in zijn studies staat het dagelijks leven en het samenleven in relatie tot de fysiek-ruimtelijke omgeving. Met kwalitatief onderzoek brengt Nio sociaal-culturele aspecten van de gebouwde omgeving genuanceerd in beeld.

Met zijn observaties en reflecties op stedelijke vraagstukken biedt hij stedenbouwkundigen, architecten en beleidsmakers waardevolle inzichten.