NIO Stedelijk Onderzoek is werkzaam op het snijvlak van stadssociologie, stedenbouw en ontwerp.

Ivan Nio verkent de wisselwerking tussen de geplande en de geleefde stad. De dynamiek van het stedelijk leven en de kracht en kansen van plekken zijn de leidende principes in zijn onderzoek.

Door perspectieven te kantelen en te verbreden brengt Nio sociale aspecten van de gebouwde omgeving scherp in beeld.

Met zijn observaties en reflecties op stedelijke vraagstukken biedt hij stedenbouwkundigen, architecten en beleidsmakers waardevolle en inspirerende inzichten.