Biobased Wonen

1 oktober 2023

In september verscheen de verhalenbundel Biobased Wonen en Leven waarin het perspectief van negen initiatiefnemers en bewoners van biobased woningen centraal staat. Ik schreef samen met planologe Annemarie de Graaf deze bundel in opdracht van het team Biobased Bouwen van…

Lees verder

Buurtgedachte versus buurtrealiteit

20 september 2023

Voor de publicatie ‘Nu aan de buurt: Nieuwe energie eerlijk verdeeld’ van de onafhankelijke denktank Stad-Forum Amsterdam schreef ik een essay over de betekenis van de buurt. De buurt is aan een opmerkelijke revival bezig. In beleid en onderzoek is…

Lees verder

Handboek kwalitatief onderzoek

10 april 2023

Voor de gemeente Almere schreef ik een handboek voor ambtenaren voor het verrichten van kwalitatief onderzoek naar de leefwereld van burgers in Almeerse wijken. In het bijzonder in het kader van de (preventieve) wijkaanpak. Het handboek bestaat uit een thematisch…

Lees verder

Buurtbiografieën Staalmanpleinbuurt en Laan van Spartaan

23 september 2022

Op 15 september verscheen de publicatie ‘Staalmanpleinbuurt. Biografie van een vernieuwde Amsterdamse buurt’. Deze buurtbiografie – de tweede in een reeks – heb ik geschreven met stedenbouwkundige Maurits de Hoog voor de manifestatie SuperWest die door het Van Eesterenmuseum wordt…

Lees verder

SuperWest 2000-2021: Vernieuwing van de Amsterdamse Tuinsteden

1 juli 2022

Voor het Van Eesteren Museum en in samenwerking met stedenbouwkundigen Maurits de Hoog en Hein Coumou heb ik voor het programma SuperWest 2000-2021 gewerkt aan drie buurtbiografieën van stedelijke vernieuwingsbuurten in Amsterdam Nieuw-West: Staalmanpleinbuurt, Laan van Spartaan en de Bakema-…

Lees verder

Thuisvoelen in Groot-Amsterdam, een sociologische beschouwing

2 augustus 2021

Voor de denktank Stad-Forum heb ik een verkenning verricht naar wat thuisvoelen in de regio Amsterdam betekent. Het begrip thuisvoelen helpt om de omvangrijke problemen aan te pakken waar Groot-Amsterdam mee worstelt. Ik heb sociaal-geografische en sociologische theorieën op een…

Lees verder

Community-vorming in Oosterwold Almere

15 maart 2021

In opdracht van de gemeente Almere heb ik een sociologisch onderzoek verricht naar de vorming van communities in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. De hoofdvraag van het onderzoek was: wat voor samenleving is zich aan het ontwikkelen in Oosterwold en…

Lees verder

Thuis in Purmerend

1 maart 2021

Voor de denktank Stad-Forum heb ik een essay geschreven over thuisvoelen in Purmerend. Purmerend is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen.  Decennium na decennium plakte Purmerend ruim opgezette wijken aan het…

Lees verder

New West wint Zuiderkerkprijs 2020

17 december 2020

De gemeente Amsterdam heeft New West als beste woongebouw van het jaar 2020 uitgeroepen. Volgens de jury is New West ‘een voorbeeld voor de uitdaging in de metropoolregio Amsterdam om verdichting op te schalen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit,…

Lees verder
Den Haag stadsstraten

Den Haag stadsstraten

13 januari 2020

Ik nam deel aan het onderzoek ‘Botsingskansen – samenleven in de stad’, georganiseerd door Platform STAD in Den Haag. Onderzocht is welke route haaks op de kust de meeste aanknopingspunten biedt om verder te ontwikkelen tot publiek domein. Gekozen is…

Lees verder
Groeten uit Almere Stad-Forum

Jonge gezinnen over hun vertrek uit Amsterdam

13 december 2019

In opdracht van de denktank Stad-Forum heb ik een essay geschreven over vertrekkers uit Amsterdam. Ik voelde veertien jonge gezinnen uit de middenklasse die in de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd uitgebreid aan de tand. Waarom gingen ze weg? En…

Lees verder

Buurtblok Kelbergen

16 september 2019

Samen met Workshop Architecten en kwartiermakers Lola en in opdracht van woningbouwvereniging Eigen Haard is gewerkt aan de uitwerking van het project ‘Buurtblok’. Op basis van dit concept is de competitie voor een woongebouw in Kelbergen in Amsterdam-Zuidoost gewonnen. Het…

Lees verder