Almere Oosterwold

Februari 2021 is het rapport ‘Wonen tussen gelijkgestemden. Community-vorming in Oosterwold’ verschenen. Geschreven in opdracht van gemeente Almere, Gebiedsmanagement Oosterwold.

In opdracht van de gemeente Almere heb ik een sociologisch onderzoek verricht naar het samenleven en samenwerken in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. De hoofdvraag van het onderzoek was: wat voor samenleving is zich aan het ontwikkelen in Oosterwold en hoe is dat gerelateerd aan de ambities en principes van Oosterwold. Er is daarnaast ingegaan op welke groepen bewoners er in Oosterwold zijn te onderscheiden. Onderzocht is ook hoe bewoners hun dagelijks leven organiseren en wat tot nu toe is mee- en tegengevallen. En welke verwachtingen zijn er bij de verschillende groepen bewoners over de relatie tussen bewoners en overheid? De kern van het onderzoek bestaat uit 35 interviews met initiatiefnemers/bewoners en professionals.

https://ivannio.nl/wp-content/uploads/2021/03/Wonen-tussen-gelijkgestemden-Community-vorming-in-Oosterwold.pdf