Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Atlas Westelijke Tuinsteden

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam. De geplande en de geleefde stad (samen met Arnold Reijndorp en Wouter Veldhuis), Trancity/EFL Stichting 2008.

Deze Atlas toont de veranderingen in de relatie tussen de stedenbouwkundige opzet van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam en de betekenis van de straten, pleinen, parken en hoven in het dagelijks leven van de bewoners en bezoekers. Hoe beleven bewoners Amsterdam-West, hoe oriënteren ze zich, welke voorzieningen gebruikt men en op welk moment van de dag? Hoe drukken verschillende groepen hun stempel op de stedelijke ruimte? De sociale en culturele dynamiek van Amsterdam-West is het resultaat van de komst van nieuwe groepen bewoners en het inkrimpen van de leefwerelden van oude groepen bewoners. De Atlas laat in een grote variëteit aan kaarten en foto’s de dynamiek van de wijk zien, van horeca tot winkels, van recreatie tot onderwijs, van alledaagse hofjes tot rituele plekken, overdag en ’s avonds.

Anderen over de ‘Atlas van de Westelijke Tuinsteden’:

‘Dit is een voor Nederland uniek voorbeeld van stadssociologische observatie van sociaal-ruimtelijke gebruiken (en verlangens) van stadsgebruikers die hier naast, door en ook langs elkaar heen leven…’ (Ed Taverne, in: ‘Op zoek naar een ‘andere’ stadscultuur’)

‘De uitkomsten van studies als die van Nio, Reijndorp en Veldhuis vormen onmisbaar materiaal voor ontwerpers en beleidsmakers. Ze leggen de betekenis en het gebruik van een wijk bloot en laten zien dat de wijk anders werkt en in elkaar zit dan de gemiddelde bezoeker op het eerste gezicht denkt’ (Liesbeth van der Pol, in ‘Engagement gevraagd; de rol van de ontwerper’)