Handboek kwalitatief onderzoek

Voor de gemeente Almere schreef ik een handboek voor ambtenaren voor het verrichten van kwalitatief onderzoek naar de leefwereld van burgers in Almeerse wijken. In het bijzonder in het kader van de (preventieve) wijkaanpak. Het handboek bestaat uit een thematisch analytisch kader en uit een gebruiksaanwijzing met regels om kwalitatieve methodes te gebruiken. Het thematische…

Lees meer

Biobased Wonen

In opdracht van het Ministerie van BZK en in samenwerking met planologe Annemarie de Graaf werk ik aan een verhalenbundel over bewoners van biobased woningen. Voor het project bevragen we initiatiefnemers/bewoners over hun motieven, praktijken, ervaringen en belemmeringen en kansen met biobased bouwen. De individuele en collectieve projecten die we beschrijven liggen verspreid over Nederland…

Lees meer

Buurtbiografieën Staalmanpleinbuurt en Laan van Spartaan

Op 15 september verscheen de publicatie ‘Staalmanpleinbuurt. Biografie van een vernieuwde Amsterdamse buurt’. Deze buurtbiografie – de tweede in een reeks – heb ik geschreven met stedenbouwkundige Maurits de Hoog voor de manifestatie SuperWest die door het Van Eesterenmuseum wordt georganiseerd. De publicatie bevat analyses van de Staalmanpleinbuurt als ‘geplande’, ‘gebouwde’ en ‘geleefde’ stad. Ik…

Lees meer

Superdiversiteit en verdichting in de naoorlogse stad

Sinds 2003 verricht ik onderzoek naar naoorlogse wijken in het algemeen en de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam in het bijzonder. Thema’s die ik centraal stel zijn de dagelijkse praktijken en ervaringen van diverse groepen bewoners en thema’s als sociale diversiteit, samenleven, transformatie en verdichting. In opdracht van de Van Eesteren-Fluck van Lohuizen Stichting was ik…

Lees meer

Buurtstudies

Ik verricht voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen buurt- en locatiestudies om erachter te komen wat er speelt in een buurt, hoe bewoners met elkaar samenleven en hoe ze zich verhouden tot plekken en voorzieningen. Middels panelgesprekken en kwalitatieve interviews met bewoners en innovatieve methodes vindt een zoektocht plaats naar het eigen karakter en…

Lees meer

SuperWest 2000-2021: Vernieuwing van de Amsterdamse Tuinsteden

Voor het Van Eesteren Museum en in samenwerking met stedenbouwkundigen Maurits de Hoog en Hein Coumou heb ik voor het programma SuperWest 2000-2021 gewerkt aan drie buurtbiografieën van stedelijke vernieuwingsbuurten in Amsterdam Nieuw-West: Staalmanpleinbuurt, Laan van Spartaan en de Bakema- en Dudokbuurt. Verhalen van 35 bewoners en de bewoningsgeschiedenis staan in mijn onderzoeksbijdrage centraal. Belangrijke…

Lees meer

Thuisvoelen in Groot-Amsterdam

In juli 2021 verscheen de nieuwste Stad-Forum publicatie ‘Thuis is… Groot-Amsterdam verkend aan de hand van Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn’. In een vierjarige programma heeft Stad-Forum de langetermijnopgaven van Groot Amsterdam onderzocht en langs de meetlat van de menselijke maat gelegd. Het overkoepelende thema van de publicatie is thuisvoelen. Ik heb voor…

Lees meer

Architectuur en sociologie

Het vakgebied sociologie van de architectuur bestaat nagenoeg niet in Nederland. Ik ben daarom op eigen initiatief gestart met een project op het snijvlak van de architectuur van wooncomplexen en de sociologie van het alledaagse leven. Hoe leven mensen met elkaar samen in een straat of een complex waarbij collectieve ruimten, zoals een entree, lift,…

Lees meer

Thuisvoelen in Groot-Amsterdam, een sociologische beschouwing

Voor de denktank Stad-Forum heb ik een verkenning verricht naar wat thuisvoelen in de regio Amsterdam betekent. Het begrip thuisvoelen helpt om de omvangrijke problemen aan te pakken waar Groot-Amsterdam mee worstelt. Ik heb sociaal-geografische en sociologische theorieën op een rij gezet en kwam tot vijf benaderingen. Tijs van den Boomen verbond die met de…

Lees meer

Community-vorming in Oosterwold Almere

In opdracht van de gemeente Almere heb ik een sociologisch onderzoek verricht naar de vorming van communities in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. De hoofdvraag van het onderzoek was: wat voor samenleving is zich aan het ontwikkelen in Oosterwold en hoe is dat gerelateerd aan de ambities en principes van Oosterwold. Er is daarnaast ingegaan…

Lees meer

Almere Oosterwold

Februari 2021 is het rapport ‘Wonen tussen gelijkgestemden. Community-vorming in Oosterwold’ verschenen. Geschreven in opdracht van gemeente Almere, Gebiedsmanagement Oosterwold. In opdracht van de gemeente Almere heb ik een sociologisch onderzoek verricht naar het samenleven en samenwerken in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. De hoofdvraag van het onderzoek was: wat voor samenleving is zich aan…

Lees meer

Thuis in Purmerend

Voor de denktank Stad-Forum heb ik een essay geschreven over thuisvoelen in Purmerend. Purmerend is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen.  Decennium na decennium plakte Purmerend ruim opgezette wijken aan het oude stadshart vast. Met die traditie wordt gebroken bij de 10.000 woningen die de komende…

Lees meer

British and French New Towns

The article ‘The Suburban Urbanity of the New Towns: Everyday Life in Cergy-Pontoise and Milton Keynes’ has been published in the book ‘Lessons from the British and French New Towns: Paradise Lost?’ by David Feé, Bob Colenutt & Sabine Coady Schabitz (eds), Emerald Publishing, 2021. The Suburban Urbanity of the New Towns: Everyday Life in…

Lees meer

New West wint Zuiderkerkprijs 2020

De gemeente Amsterdam heeft New West als beste woongebouw van het jaar 2020 uitgeroepen. Volgens de jury is New West ‘een voorbeeld voor de uitdaging in de metropoolregio Amsterdam om verdichting op te schalen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, eigenheid en originaliteit’. Het ontwerp is van Olaf Gipser Architects en VURB Architects. Opdrachtgever is…

Lees meer

Den Haag stadsstraten

Nio nam deel aan het onderzoek ‘Botsingskansen – samenleven in de stad’, georganiseerd door Platform STAD in Den Haag. Onderzocht is welke route haaks op de kust de meeste aanknopingspunten biedt om verder te ontwikkelen tot publiek domein. Gekozen is voor de Lijn 11 zone, van Haagse Markt tot Scheveningen. Het onderzoeks- en ontwerpteam bestond…

Lees meer

Jonge gezinnen over hun vertrek uit Amsterdam

In opdracht van de denktank Stad-Forum heeft Nio een essay geschreven over vertrekkers uit Amsterdam. Hij voelde veertien jonge gezinnen uit de middenklasse die in de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd uitgebreid aan de tand. Waarom gingen ze weg? En hoe bevalt dat? Hij ontdekte drie soorten vertrekkers en vijf, steeds verder uitdijende, ringen om…

Lees meer

Voorbeeldbericht

Dit is een voorbeeldbericht in de categorie blog. Je kunt het weggooien als je nieuwe berichten hebt gemaakt in de categorie blog. De pagina Blog is al vindbaar voor zoekmachines, maar nog niet zichtbaar in het menu. Je kunt hem aan het menu toevoegen via Dashboard > Weergave > Menu’s > Items toevoegen: Pagina’s >…

Lees meer

Nieuwe steden en suburbane stedelijkheid

Sinds 2010 houd ik me bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Purmerend en Haarlemmermeer. Mijn onderzoek richt zich op twee vragen: 1. Tot wat voor een soort suburbane steden hebben ze zich ontwikkeld en welke sociale en ruimtelijke opgaven brengt dat met zich mee; 2.…

Lees meer

Buurtblok Kelbergen

Nio heeft samen met Workshop Architecten en kwartiermakers Lola en in opdracht van woningbouwvereniging Eigen Haard gewerkt aan de uitwerking van het project ‘Buurtblok’. Op basis van dit concept is de competitie voor een woongebouw in Kelbergen in Amsterdam-Zuidoost gewonnen. Het gebouw bestaat uit 30 sociale huurwoningen en een buurtkamer.

Lees meer

Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse

Ivan was op uitnodiging van filosoof Pieter Hoexum een paar keer kritisch ‘meelezer’ van zijn manuscript over ‘Thuis, filosofische verkenningen van het alledaagse’, de opvolger van ‘Kleine filosofie van het rijtjeshuis’ (2014). Tijdens verschillende verblijven in het Roland Holshuis in Bergen ging Pieter Hoexum op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is thuis?’…

Lees meer

Lezing PhD school Tongji University Shanghai

In juli 2019 was Nio in Shanghai om een lezing te geven over Europese New Towns en te jureren bij een internationale PhD School aan de Tongji University. Het onderwerp van de Doctoral School was de toekomst van de Chinese stad in relatie tot de architectonische opgave. Onderdeel van het programma was een bezoek aan…

Lees meer

menging op complexniveau

In opdracht van de Residential Council van het Urban Land Institute – ULI Netherlands – is een notitie opgesteld over thema sociale duurzaamheid en menging op bouwblokniveau. Het verslag met do’s & don’ts is geschreven naar aanleiding van een werkbijeenkomst op 26 juni 2019. Met de bijeenkomst onderzocht de Residential Council ambities voor een inclusieve…

Lees meer

Just Baltimore, Academie van Bouwkunst Rotterdam

In het voorjaar van 2019 heeft Ivan Nio aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam onderzoekscolleges gegeven voor de studio Just Baltimore. Centraal stonden theorieën over the Just City en hoe dat ontwerpbaar te maken. Wouter Veldhuis en Rowin Petersma waren de trekkers van de ontwerpstudio. Saskia Naafs leerde de studenten hoe ze een essay moeten…

Lees meer

Zuidblokken Delflandpleinbuurt

Voor Woonstichting de Key is in augustus 2017 een onderzoek afgerond naar een ‘zachte landing’ van 1270 studenten- en starterswoningen in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam. De Key ontwikkelt in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam de komende jaren de Zuidblokken. De vraag voor De Key is hoe een verbinding is te leggen tussen deze blokken en de buurt: ruimtelijk, programmatisch en sociaal. Hoe laat men de Zuidblokken ‘zacht’ landen in de buurt zodat de blokken als verbindende schakel worden ervaren.

Lees meer

De toekomst van de buitenwijk

Ik was een van de auteurs van het boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heb ik regelmatig over buitenwijken geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van woonwijken uit diverse periodes (van bloemkoolwijk tot Vinex) zich verhouden tot de maatschappelijke dynamiek en de organisatie van…

Lees meer

Rooilijn themanummer nieuwe steden

Op 14 september 2017 is in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het Rooilijn themanummer over nieuwe steden gepresenteerd. Het nummer is verschenen naar aanleiding van het emeritaat van Arnold Reijndorp, die sinds 2007 de Han Lammersleerstoel bekleedde als hoogleraar voor sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden. Ik was als gastredacteur betrokken bij dit themanummer…

Lees meer

Nieuwe collectieve woonvormen

Collectiviteit en gemeenschapszin op lokaal niveau staat weer in de belangstelling bij planologen, stedenbouwkundigen en architecten. Er is bij steeds meer groepen in de samenleving een verlangen naar gemeenschappelijkheid, nabijheid, kleinschaligheid en zelforganisatie. Dat doet zich o.a. sterk voor bij wooncoöperaties, CPO-projecten en in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. Bewoners werken samen en delen ruimten,…

Lees meer

gebruik en betekenis van de openbare ruimte

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen aangediend. Dit vroeg geregeld om een nieuwe koers ten aanzien van beleidsmatige thema’s. Ik heb…

Lees meer

Nieuw-West: parkstad of stadswijk

Op 25 november 2016 is ons nieuwe boek ‘Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam’ verschenen bij uitgever Trancity/Valiz. Mede-auteurs zijn Wouter Veldhuis, Arnold Reijndorp, Anita Blom en Hein Coumou.

Lees meer