Publiek domein

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen aangediend. Dit vroeg geregeld om een nieuwe koers ten aanzien van beleidsmatige thema’s. Ik heb…

Lees meer

Nieuw-West: parkstad of stadswijk

Op 25 november 2016 is ons nieuwe boek ‘Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam’ verschenen bij uitgever Trancity/Valiz. Mede-auteurs zijn Wouter Veldhuis, Arnold Reijndorp, Anita Blom en Hein Coumou.

Lees meer

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Ivan Nio was gastredacteur van het S+RO themanummer over Nieuwe Steden (02/2013) en schreef voor dit nummer de introductie en het artikel ‘Leren van Cergy-Pontoise’.

Lees meer

Atlas Nieuwe Steden

Atlas Nieuwe Steden; De verstedelijking van de groeikernen (samen met Arnold Reijndorp en Like Bijlsma; fotografie van Theo Baart), Trancity/Valiz 2012 Ontspannen wonen in het groen, dichtbij voorzieningen als ziekenhuizen, scholen, werkgelegenheid en cultuur. Dat waren de uitgangspunten voor de nieuwe steden die vanaf 1970 werden gebouwd, rond oude dorpskernen of vanuit het niets. De…

Lees meer

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam. De geplande en de geleefde stad (samen met Arnold Reijndorp en Wouter Veldhuis), Trancity/EFL Stichting 2008. Deze Atlas toont de veranderingen in de relatie tussen de stedenbouwkundige opzet van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam en de betekenis van de straten, pleinen, parken en hoven in het dagelijks leven van de bewoners…

Lees meer

Woonerfwijken

De studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en NIO Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de overgangzone tussen de woning en de buitenruimte. De studie is een pleidooi voor een precieze ruimtelijke en sociologische manier van kijken naar…

Lees meer

Het station als publieke ruimte

Twee essays geschreven in opdracht van Bureau Spoorbouwmeester: ‘Het station als publieke ruimte’ (2011) en ‘De publieke dimensie van het spoor’ (2012). De essays hebben ten grondslag gelegen aan het Spoorbeeld; het vormgevingsbeleid van de spoorsector. Download pdf essay Het station als publieke ruimte

Lees meer

Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand

Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand (samen met A. Reijndorp, V. Kompier, S. Metaal, B. Truijens). NAi Uitgevers: Rotterdam, 1998. Steeds meer mensen in Nederland wonen in buitenwijken. Tegelijkertijd is over deze buitenwijken weinig bekend. Toch bestaat er bij velen een beeld van die wijken: saai, truttig, burgerlijk, monofunctioneel. De auteurs zijn op zoek gegaan naar de…

Lees meer

Stedebouw & Ruimtelijke Ordening

Ivan Nio was van 2001 tot 2008 redacteur van het tijdschrift Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, uitgegeven door het Nirov. Hij was verantwoordelijk voor themanummers over leefstijlen (2002), openbare ruimte (2002), onderzoek en ontwerp (2003), migrantenwijken (2004), suburbanisatie (2005), stedelijk project (2006), het alledaagse (2007) en het katern ‘De Tweede Impuls, Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden’…

Lees meer

Alledaagse praktijken en leefstijlen

In de afgelopen jaren heb ik me gemengd in discussies over de bruikbaarheid van het begrip leefstijl. Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars vonden de leefstijlenbenadering bruikbaar omdat het meer zicht geeft op woonwensen dan mogelijk is op basis van de harde indicatoren huishouden, leeftijd en inkomen. Kwalitatieve, zachte factoren als stijl, beleving en waarden zijn belangrijker…

Lees meer

de strook

De Strook. Ruimtelijke Ordening in een cultuur van pluralisme (2001). H+N+S landschaparchitecten, MUST & NIO stedelijk Onderzoek.

Lees meer