Nio verricht voor verschillende partijen buurt- en locatiestudies. Op basis van interviews met stakeholders en focusgesprekken met bewoners vindt een precieze zoektocht plaats naar het eigen karakter en dynamiek van een bepaalde locatie of een buurt. Vervolgens wordt vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief de architectonische en stedenbouwkundige opgave geformuleerd. Verrichte onderzoeken zijn o.a. een studie naar de meest geschikte locatie aan de Sloterplas voor een Van Eesterenpaviljoen (in opdracht van stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam), een studie naar de zachte landing van studenten- en starterswoningen in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam (in opdracht van De Key) en sociologische onderzoeken naar de Struijckenkadebuurt in Nieuw-West (in samenwerking met MUST, in opdracht van Rochdale en Stadgenoot) en Kelbergen in Amsterdam Zuidoost (in samenwerking met Workshop Architecten, in opdracht van Eigen Haard).