Buurtstudies

Ik verricht voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen buurt- en locatiestudies om erachter te komen wat er speelt in een buurt, hoe bewoners met elkaar samenleven en hoe ze zich verhouden tot plekken en voorzieningen. Middels panelgesprekken en kwalitatieve interviews met bewoners en innovatieve methodes vindt een zoektocht plaats naar het eigen karakter en dynamiek van een locatie of een buurt. Vervolgens wordt vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief de beleidsmatige en architectonische/ stedenbouwkundige opgave geformuleerd. Onderzoeken die zijn verricht zijn o.a. een studie naar de meest geschikte locatie aan de Sloterplas voor een Van Eesterenpaviljoen (in opdracht van stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam), een studie naar de zachte landing van starterswoningen in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam (in opdracht van De Key) en sociologische onderzoeken naar de Struijckenkadebuurt in Nieuw-West (in samenwerking met MUST, in opdracht van Rochdale en Stadgenoot) en Kelbergen in Amsterdam Zuidoost (in samenwerking met Workshop Architecten, in opdracht van Eigen Haard).

Met stedenbouwkundige Maurits de Hoog schreef ik twee buurtbiografieën over de Laan van Spartaan en de Staalmanpleinbuurt in het kader van de manifestatie SuperWest georganiseerd door het Van Eesterenmuseum.

Van Eesterenpaviljoen (Foto: Luuk Kramer)
Buurtblok Kelbergen (i.s.m. Workshop Architecten, in opdracht van Eigen Haard)