SuperWest 2000-2021: Vernieuwing van de Amsterdamse Tuinsteden

Voor het Van Eesteren Museum en in samenwerking met stedenbouwkundigen Maurits de Hoog en Hein Coumou heb ik voor het programma SuperWest 2000-2021 gewerkt aan drie buurtbiografieën van stedelijke vernieuwingsbuurten in Amsterdam Nieuw-West: Staalmanpleinbuurt, Laan van Spartaan en de Bakema- en Dudokbuurt. Verhalen van 35 bewoners en de bewoningsgeschiedenis staan in mijn onderzoeksbijdrage centraal. Belangrijke thema’s zijn de relatie tussen verschillende bewoners en de vernieuwde omgeving, de veranderde betekenis van de openbare en collectieve ruimten en de effecten van de sociale menging voor het samenleven in de verschillende buurten.

De resultaten van het onderzoek heb ik verwerkt in het essay ‘Gemengd maar wel apart – samenleven in vernieuwde buurten’ in het prachtige boek SuperWest 2000-2021 (redactie: Maurits de Hoog en Anouk de Wit) dat in juni 2022 bij Uitgeverij Thoth is verschenen. De buurtbiografieën over de Laan van Spartaan en de Staalmanpleinbuurt zijn verschenen in september 2022.