Stedelijke vernieuwing en buurtbiografieën

Voor het Van Eesteren Museum en in samenwerking met stedenbouwkundigen Maurits de Hoog en Hein Coumou van bureau MUST werk ik momenteel aan drie buurtbiografieën van stedelijke vernieuwingsbuurten in Amsterdam Nieuw-West: Staalmanpleinbuurt, Laan van Spartaan en de Bakema- en Dudokbuurt. Verhalen van bewoners en de bewoningsgeschiedenis staan in dit onderzoek centraal. Belangrijke thema’s zijn de relatie tussen bewoners en de vernieuwde omgeving, het spanningsveld tussen continuïteit en vernieuwing en de veranderde betekenis van de heringerichte openbare en collectieve ruimten.

De buurtbiografieën gaan onderdeel uitmaken van het nieuwe activiteitenprogramma ‘Ter Plekke’ waarbij in wisselende deeltentoonstellingen steeds één maand een vernieuwingsbuurt belicht wordt. De resultaten van de biografieën zal ik ook verwerken in een essay in het te verschijnen boek SuperWest 2000-2020 (redactie: Maurits de Hoog en Anouk de Wit) dat in 2022 bij Uitgeverij Thoth zal verschijnen.