Buurtbiografieën

Voor het Van Eesteren Museum ben ik gestart met een tweetal buurtbiografieën van stedelijke vernieuwingsbuurten in Amsterdam Nieuw-West: de Staalmanpleinbuurt en de Laan van Spartaan. Verhalen van bewoners en de bewoningsgeschiedenis staan in dit onderzoek centraal. Belangrijke thema’s zijn de relatie tussen bewoners en de vernieuwde omgeving en het spanningsveld tussen continuïteit en vernieuwing.

Twee andere buurten die nog onderzocht zullen worden zijn het Van Eesteren Buitenmuseum en de Bakema- en Dudokbuurten in Geuzenveld.

De buurtbiografieën gaan onderdeel uitmaken van het nieuwe activiteitenprogramma Ter Plekke waarbij in wisselende deeltentoonstellingen steeds één maand een vernieuwingsbuurt belicht wordt. De resultaten van de biografieën zal ik ook verwerken in een essay in het te verschijnen boek SuperWest 2000-2020 (redactie: Maurits de Hoog en Anouk de Wit) dat in 2022 bij Uitgeverij Thoth zal verschijnen.