Buurtgedachte versus buurtrealiteit

Voor de publicatie ‘Nu aan de buurt: Nieuwe energie eerlijk verdeeld’ van de onafhankelijke denktank Stad-Forum Amsterdam schreef ik een essay over de betekenis van de buurt. De buurt is aan een opmerkelijke revival bezig. In beleid en onderzoek is de buurt belangrijk voor integrale opgaven, transformatie, verdichting en de energietransitie. In het essay ga ik op zoek naar verklaringen voor deze revival. Zijn de doelstellingen van de buurt als oplossingskader voor allerlei actuele vraagstukken niet te hoog gespannen?

https://ivannio.nl/wp-content/uploads/2023/12/Nio-I.-2023-De-buurt-als-bouwdoos.-Buurtgedachte-versus-buurtrealiteit-in-F.-Feddes-red.-Nu-aan-de-Buurt.-Nieuwe-energie-eerlijk-verdeeld.-Amsterdam-Stad-Forum-p.105-119.pdf