In februari 2020 is in opdracht van de gemeente Almere gestart met een sociologisch onderzoek naar de vorming van communities in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. Doel van het onderzoek is erachter te komen op welke manieren de ambities en principes van Oosterwold leiden tot verschillende vormen van gemeenschap. Het gaat om community-vorming op de…

Lees meer

Nio nam deel aan het onderzoek ‘Botsingskansen – samenleven in de stad’, georganiseerd door Platform STAD in Den Haag. Onderzocht is welke route haaks op de kust de meeste aanknopingspunten biedt om verder te ontwikkelen tot publiek domein. Gekozen is voor de Lijn 11 zone, van Haagse Markt tot Scheveningen. Het onderzoeks- en ontwerpteam bestond…

Lees meer

In opdracht van de denktank Stad-Forum heeft Nio een essay geschreven over vertrekkers uit Amsterdam. Hij voelde veertien jonge gezinnen uit de middenklasse die in de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd uitgebreid aan de tand. Waarom gingen ze weg? En hoe bevalt dat? Hij ontdekte drie soorten vertrekkers en vijf, steeds verder uitdijende, ringen om…

Lees meer

Nio heeft samen met Workshop Architecten en kwartiermakers Lola en in opdracht van woningbouwvereniging Eigen Haard gewerkt aan de uitwerking van het project ‘Buurtblok’. Op basis van dit concept is de competitie voor een woongebouw in Kelbergen in Amsterdam-Zuidoost gewonnen. Het gebouw bestaat uit 30 sociale huurwoningen en een buurtkamer.

Lees meer

Ivan was op uitnodiging van filosoof Pieter Hoexum een paar keer kritisch ‘meelezer’ van zijn manuscript over ‘Thuis, filosofische verkenningen van het alledaagse’, de opvolger van ‘Kleine filosofie van het rijtjeshuis’ (2014). Tijdens verschillende verblijven in het Roland Holshuis in Bergen ging Pieter Hoexum op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is thuis?’…

Lees meer

In juli 2019 was Nio in Shanghai om een lezing te geven over Europese New Towns en te jureren bij een internationale PhD School aan de Tongji University. Het onderwerp van de Doctoral School was de toekomst van de Chinese stad in relatie tot de architectonische opgave. Onderdeel van het programma was een bezoek aan…

Lees meer

In opdracht van de Residential Council van het Urban Land Institute – ULI Netherlands – is een notitie opgesteld over thema sociale duurzaamheid en menging op bouwblokniveau. Het verslag met do’s & don’ts is geschreven naar aanleiding van een werkbijeenkomst op 26 juni 2019. Met de bijeenkomst onderzocht de Residential Council ambities voor een inclusieve…

Lees meer

In het voorjaar van 2019 heeft Ivan Nio aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam onderzoekscolleges gegeven voor de studio Just Baltimore. Centraal stonden theorieën over the Just City en hoe dat ontwerpbaar te maken. Wouter Veldhuis en Rowin Petersma waren de trekkers van de ontwerpstudio. Saskia Naafs leerde de studenten hoe ze een essay moeten…

Lees meer

In 2015 is Olaf Gipser Architects & Ulrich Architectuur geadviseerd bij het ontwerp voor de selectieprocedure voor de metrostationslocatie Postjesweg. Ambitie was het ontwikkelen van een stedelijk en collectief woongebouw dat inspeelt op de ruimtelijke en sociale ontwikkelingen in Overtoomse Veld.

Lees meer

Voor Woonstichting de Key is in augustus 2017 een onderzoek afgerond naar een ‘zachte landing’ van 1270 studenten- en starterswoningen in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam. De Key ontwikkelt in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam de komende jaren de Zuidblokken. De vraag voor De Key is hoe een verbinding is te leggen tussen deze blokken en de buurt: ruimtelijk, programmatisch en sociaal. Hoe laat men de Zuidblokken ‘zacht’ landen in de buurt zodat de blokken als verbindende schakel worden ervaren.

Lees meer