Buurtbiografieën

Voor het Van Eesteren Museum ben ik gestart met een tweetal buurtbiografieën van stedelijke vernieuwingsbuurten in Amsterdam Nieuw-West: de Staalmanpleinbuurt en de Laan van Spartaan. Verhalen van bewoners en de bewoningsgeschiedenis staan in dit onderzoek centraal. Belangrijke thema’s zijn de relatie tussen bewoners en de vernieuwde omgeving en het spanningsveld tussen continuïteit en vernieuwing. Twee…

Lees meer

Eva Lanxmeer

In het najaar verschijnt bij Uitgeverij Blauwdruk een boek over de Ecowijk Eva Lanxmeer in Culemborg. De wijk is opgezet rond 16 hofjes waarbij de gemeenschappelijke tuinen in mandelig eigendom zijn uitgegeven. Ik ben gevraagd om voor dit boek een essay te schrijven over het samenleven in Lanxmeer. Wat maakt deze wijk zo succesvol in…

Lees meer

Thuis in Purmerend

Voor de denktank Stad-Forum heb ik een essay geschreven over thuisvoelen in Purmerend. Purmerend is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen.  Decennium na decennium plakte Purmerend ruim opgezette wijken aan het oude stadshart vast. Met die traditie wordt gebroken bij de 10.000 woningen die de komende…

Lees meer

Community-vorming in Oosterwold

In opdracht van de gemeente Almere heb ik een sociologisch onderzoek verricht naar de vorming van communities in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. De hoofdvraag van het onderzoek was: wat voor samenleving is zich aan het ontwikkelen in Oosterwold en hoe is dat gerelateerd aan de ambities en principes van Oosterwold. Er is daarnaast ingegaan…

Lees meer

New West wint Zuiderkerkprijs 2020

De gemeente Amsterdam heeft New West als beste woongebouw van het jaar 2020 uitgeroepen. Volgens de jury is New West ‘een voorbeeld voor de uitdaging in de metropoolregio Amsterdam om verdichting op te schalen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, eigenheid en originaliteit’. Het ontwerp is van Olaf Gipser Architects en VURB Architects. Opdrachtgever is…

Lees meer

Den Haag stadsstraten

Nio nam deel aan het onderzoek ‘Botsingskansen – samenleven in de stad’, georganiseerd door Platform STAD in Den Haag. Onderzocht is welke route haaks op de kust de meeste aanknopingspunten biedt om verder te ontwikkelen tot publiek domein. Gekozen is voor de Lijn 11 zone, van Haagse Markt tot Scheveningen. Het onderzoeks- en ontwerpteam bestond…

Lees meer

Jonge gezinnen over hun vertrek uit Amsterdam

In opdracht van de denktank Stad-Forum heeft Nio een essay geschreven over vertrekkers uit Amsterdam. Hij voelde veertien jonge gezinnen uit de middenklasse die in de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd uitgebreid aan de tand. Waarom gingen ze weg? En hoe bevalt dat? Hij ontdekte drie soorten vertrekkers en vijf, steeds verder uitdijende, ringen om…

Lees meer

Buurtblok Kelbergen

Nio heeft samen met Workshop Architecten en kwartiermakers Lola en in opdracht van woningbouwvereniging Eigen Haard gewerkt aan de uitwerking van het project ‘Buurtblok’. Op basis van dit concept is de competitie voor een woongebouw in Kelbergen in Amsterdam-Zuidoost gewonnen. Het gebouw bestaat uit 30 sociale huurwoningen en een buurtkamer.

Lees meer

Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse

Ivan was op uitnodiging van filosoof Pieter Hoexum een paar keer kritisch ‘meelezer’ van zijn manuscript over ‘Thuis, filosofische verkenningen van het alledaagse’, de opvolger van ‘Kleine filosofie van het rijtjeshuis’ (2014). Tijdens verschillende verblijven in het Roland Holshuis in Bergen ging Pieter Hoexum op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is thuis?’…

Lees meer

Lezing PhD school Tongji University Shanghai

In juli 2019 was Nio in Shanghai om een lezing te geven over Europese New Towns en te jureren bij een internationale PhD School aan de Tongji University. Het onderwerp van de Doctoral School was de toekomst van de Chinese stad in relatie tot de architectonische opgave. Onderdeel van het programma was een bezoek aan…

Lees meer

menging op complexniveau

In opdracht van de Residential Council van het Urban Land Institute – ULI Netherlands – is een notitie opgesteld over thema sociale duurzaamheid en menging op bouwblokniveau. Het verslag met do’s & don’ts is geschreven naar aanleiding van een werkbijeenkomst op 26 juni 2019. Met de bijeenkomst onderzocht de Residential Council ambities voor een inclusieve…

Lees meer

Just Baltimore, Academie van Bouwkunst Rotterdam

In het voorjaar van 2019 heeft Ivan Nio aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam onderzoekscolleges gegeven voor de studio Just Baltimore. Centraal stonden theorieën over the Just City en hoe dat ontwerpbaar te maken. Wouter Veldhuis en Rowin Petersma waren de trekkers van de ontwerpstudio. Saskia Naafs leerde de studenten hoe ze een essay moeten…

Lees meer

Zuidblokken Delflandpleinbuurt

Voor Woonstichting de Key is in augustus 2017 een onderzoek afgerond naar een ‘zachte landing’ van 1270 studenten- en starterswoningen in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam. De Key ontwikkelt in de Delflandpleinbuurt in Amsterdam de komende jaren de Zuidblokken. De vraag voor De Key is hoe een verbinding is te leggen tussen deze blokken en de buurt: ruimtelijk, programmatisch en sociaal. Hoe laat men de Zuidblokken ‘zacht’ landen in de buurt zodat de blokken als verbindende schakel worden ervaren.

Lees meer