Superdiversiteit en verdichting in de naoorlogse stad

Sinds 2003 verricht ik onderzoek naar naoorlogse wijken in het algemeen en de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam in het bijzonder. Thema’s die ik centraal stel zijn de dagelijkse praktijken en ervaringen van diverse groepen bewoners en thema’s als sociale diversiteit, samenleven, transformatie en verdichting. In opdracht van de Van Eesteren-Fluck van Lohuizen Stichting was ik…

Lees meer

Buurtstudies

Ik verricht voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen buurt- en locatiestudies om erachter te komen wat er speelt in een buurt, hoe bewoners met elkaar samenleven en hoe ze zich verhouden tot plekken en voorzieningen. Middels panelgesprekken en kwalitatieve interviews met bewoners en innovatieve methodes vindt een zoektocht plaats naar het eigen karakter en…

Lees meer

Architectuur en sociologie

Het vakgebied sociologie van de architectuur bestaat nagenoeg niet in Nederland. Ik ben daarom op eigen initiatief gestart met een project op het snijvlak van de architectuur van wooncomplexen en de sociologie van het alledaagse leven. Hoe leven mensen met elkaar samen in een straat of een complex waarbij collectieve ruimten, zoals een entree, lift,…

Lees meer

Nieuwe steden en suburbane stedelijkheid

Sinds 2010 houd ik me bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Purmerend en Haarlemmermeer. Mijn onderzoek richt zich op twee vragen: 1. Tot wat voor een soort suburbane steden hebben ze zich ontwikkeld en welke sociale en ruimtelijke opgaven brengt dat met zich mee; 2.…

Lees meer

De toekomst van de buitenwijk

Ik was een van de auteurs van het boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heb ik regelmatig over buitenwijken geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van woonwijken uit diverse periodes (van bloemkoolwijk tot Vinex) zich verhouden tot de maatschappelijke dynamiek en de organisatie van…

Lees meer

Nieuwe collectieve woonvormen

Collectiviteit en gemeenschapszin op lokaal niveau staat weer in de belangstelling bij planologen, stedenbouwkundigen en architecten. Er is bij steeds meer groepen in de samenleving een verlangen naar gemeenschappelijkheid, nabijheid, kleinschaligheid en zelforganisatie. Dat doet zich o.a. sterk voor bij wooncoöperaties, CPO-projecten en in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. Bewoners werken samen en delen ruimten,…

Lees meer

gebruik en betekenis van de openbare ruimte

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen aangediend. Dit vroeg geregeld om een nieuwe koers ten aanzien van beleidsmatige thema’s. Ik heb…

Lees meer

Woonerfwijken

De studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en NIO Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de overgangzone tussen de woning en de buitenruimte. De studie is een pleidooi voor een precieze ruimtelijke en sociologische manier van kijken naar…

Lees meer

Leefstijlen

In de afgelopen jaren heb ik me gemengd in discussies over de bruikbaarheid van het begrip leefstijl. Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars vonden de leefstijlenbenadering bruikbaar omdat het meer zicht geeft op woonwensen dan mogelijk is op basis van de harde indicatoren huishouden, leeftijd en inkomen. Kwalitatieve, zachte factoren als stijl, beleving en waarden zijn belangrijker…

Lees meer