Buurt- en locatiestudies

Ik verricht voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen buurt- en locatiestudies om erachter te komen wat er speelt in een buurt, hoe bewoners met elkaar samenleven en hoe ze zich verhouden tot plekken en voorzieningen. Middels panelgesprekken en kwalitatieve interviews met bewoners en innovatieve methodes vindt een zoektocht plaats naar het eigen karakter en…

Lees meer

De toekomst van de suburb

Ik was een van de auteurs van het spraakmakende boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heb ik regelmatig over buitenwijken geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van woonwijken uit diverse periodes (van bloemkoolwijk tot Vinex) zich verhouden tot de maatschappelijke dynamiek en de organisatie…

Lees meer

Nieuwe steden

Sinds 2010 houd ik me bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Purmerend en Haarlemmermeer. Ze bieden suburbane woonmilieus waar velen naar tevredenheid wonen. Mijn onderzoek richt zich op twee vragen: 1. Tot wat voor een soort suburbane steden hebben ze zich ontwikkeld en welke opgaven…

Lees meer

Naoorlogse stad

Sinds 2003 ben ik betrokken bij discussies over en onderzoek naar de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. In opdracht van de Van Eesteren-Fluck van Lohuizen Stichting was ik projectcoördinator van ‘De Tweede Impuls’, een serie gesprekken over de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden. Daarvan is verslag gedaan in een apart katern bij het tijdschrift Stedebouw &…

Lees meer

openbare ruimte

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen aangediend. Dit vroeg geregeld om een nieuwe koers ten aanzien van beleidsmatige thema’s. Ik heb…

Lees meer

Woonerfwijken

De studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en NIO Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de overgangzone tussen de woning en de buitenruimte. De studie is een pleidooi voor een precieze ruimtelijke en sociologische manier van kijken naar…

Lees meer

Doelgroepen en leefstijlen

In de afgelopen jaren heb ik me gemengd in discussies over de bruikbaarheid van het begrip leefstijl. Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars vonden de leefstijlenbenadering bruikbaar omdat het meer zicht geeft op woonwensen dan mogelijk is op basis van de harde indicatoren huishouden, leeftijd en inkomen. Kwalitatieve, zachte factoren als stijl, beleving en waarden zijn belangrijker…

Lees meer

Nieuwe collectieve woonvormen

Het individualisme lijkt over z’n hoogtepunt heen. Collectiviteit op lokaal niveau is weer een issue voor de vakgemeenschap van planologen en architecten. Gemeenschappelijkheid is naast kleinschaligheid, zelforganisatie en bottom-up helemaal in. De veronderstelling is dat buurtbewoners steeds meer willen samenwerken en goederen en diensten gaan delen. Daarbij wordt er echter iets te gemakkelijk vanuit gegaan…

Lees meer