SuperWest 2000-2021: Vernieuwing van de Amsterdamse Tuinsteden

Voor het Van Eesteren Museum en in samenwerking met stedenbouwkundigen Maurits de Hoog en Hein Coumou heb ik voor het programma SuperWest 2000-2021 gewerkt aan drie buurtbiografieën van stedelijke vernieuwingsbuurten in Amsterdam Nieuw-West: Staalmanpleinbuurt, Laan van Spartaan en de Bakema- en Dudokbuurt. Verhalen van 35 bewoners en de bewoningsgeschiedenis staan in mijn onderzoeksbijdrage centraal. Belangrijke…

Lees meer

Thuisvoelen in Groot-Amsterdam

In juli 2021 verscheen de nieuwste Stad-Forum publicatie ‘Thuis is… Groot-Amsterdam verkend aan de hand van Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn’. In een vierjarige programma heeft Stad-Forum de langetermijnopgaven van Groot Amsterdam onderzocht en langs de meetlat van de menselijke maat gelegd. Het overkoepelende thema van de publicatie is thuisvoelen. Ik heb voor…

Lees meer

Almere Oosterwold

Februari 2021 is het rapport ‘Wonen tussen gelijkgestemden. Community-vorming in Oosterwold’ verschenen. Geschreven in opdracht van gemeente Almere, Gebiedsmanagement Oosterwold. In opdracht van de gemeente Almere heb ik een sociologisch onderzoek verricht naar het samenleven en samenwerken in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. De hoofdvraag van het onderzoek was: wat voor samenleving is zich aan…

Lees meer

British and French New Towns

The article ‘The Suburban Urbanity of the New Towns: Everyday Life in Cergy-Pontoise and Milton Keynes’ has been published in the book ‘Lessons from the British and French New Towns: Paradise Lost?’ by David Feé, Bob Colenutt & Sabine Coady Schabitz (eds), Emerald Publishing, 2021. The Suburban Urbanity of the New Towns: Everyday Life in…

Lees meer

Rooilijn themanummer nieuwe steden

Op 14 september 2017 is in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het Rooilijn themanummer over nieuwe steden gepresenteerd. Het nummer is verschenen naar aanleiding van het emeritaat van Arnold Reijndorp, die sinds 2007 de Han Lammersleerstoel bekleedde als hoogleraar voor sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden. Ik was als gastredacteur betrokken bij dit themanummer…

Lees meer

Nieuw-West: parkstad of stadswijk

Op 25 november 2016 is ons nieuwe boek ‘Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam’ verschenen bij uitgever Trancity/Valiz. Mede-auteurs zijn Wouter Veldhuis, Arnold Reijndorp, Anita Blom en Hein Coumou.

Lees meer

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Ivan Nio was gastredacteur van het S+RO themanummer over Nieuwe Steden (02/2013) en schreef voor dit nummer de introductie en het artikel ‘Leren van Cergy-Pontoise’.

Lees meer

Atlas Nieuwe Steden

Atlas Nieuwe Steden; De verstedelijking van de groeikernen (samen met Arnold Reijndorp en Like Bijlsma; fotografie van Theo Baart), Trancity/Valiz 2012 Ontspannen wonen in het groen, dichtbij voorzieningen als ziekenhuizen, scholen, werkgelegenheid en cultuur. Dat waren de uitgangspunten voor de nieuwe steden die vanaf 1970 werden gebouwd, rond oude dorpskernen of vanuit het niets. De…

Lees meer

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam. De geplande en de geleefde stad (samen met Arnold Reijndorp en Wouter Veldhuis), Trancity/EFL Stichting 2008. Deze Atlas toont de veranderingen in de relatie tussen de stedenbouwkundige opzet van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam en de betekenis van de straten, pleinen, parken en hoven in het dagelijks leven van de bewoners…

Lees meer

Het station als publieke ruimte

Twee essays geschreven in opdracht van Bureau Spoorbouwmeester: ‘Het station als publieke ruimte’ (2011) en ‘De publieke dimensie van het spoor’ (2012). De essays hebben ten grondslag gelegen aan het Spoorbeeld; het vormgevingsbeleid van de spoorsector. Download pdf essay Het station als publieke ruimte

Lees meer

Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand

Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand (samen met A. Reijndorp, V. Kompier, S. Metaal, B. Truijens). NAi Uitgevers: Rotterdam, 1998. Steeds meer mensen in Nederland wonen in buitenwijken. Tegelijkertijd is over deze buitenwijken weinig bekend. Toch bestaat er bij velen een beeld van die wijken: saai, truttig, burgerlijk, monofunctioneel. De auteurs zijn op zoek gegaan naar de…

Lees meer

Stedebouw & Ruimtelijke Ordening

Ivan Nio was van 2001 tot 2008 redacteur van het tijdschrift Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, uitgegeven door het Nirov. Hij was verantwoordelijk voor themanummers over leefstijlen (2002), openbare ruimte (2002), onderzoek en ontwerp (2003), migrantenwijken (2004), suburbanisatie (2005), stedelijk project (2006), het alledaagse (2007) en het katern ‘De Tweede Impuls, Vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden’…

Lees meer

de strook

De Strook. Ruimtelijke Ordening in een cultuur van pluralisme (2001). H+N+S landschaparchitecten, MUST & NIO stedelijk Onderzoek.

Lees meer