Den Haag stadsstraten

Ik nam deel aan het onderzoek ‘Botsingskansen – samenleven in de stad’, georganiseerd door Platform STAD in Den Haag. Onderzocht is welke route haaks op de kust de meeste aanknopingspunten biedt om verder te ontwikkelen tot publiek domein. Gekozen is voor de Lijn 11 zone, van Haagse Markt tot Scheveningen. Het onderzoeks- en ontwerpteam bestond naast Ivan Nio uit Harmen van de Wal, Edwin Santhagens en Esther Geradts. De uitkomsten van het project zijn op 23 januari 2020 gepresenteerd.