Eva Lanxmeer

In het najaar verschijnt bij Uitgeverij Blauwdruk een boek over de Ecowijk Eva Lanxmeer in Culemborg. De wijk is opgezet rond 16 hofjes waarbij de gemeenschappelijke tuinen in mandelig eigendom zijn uitgegeven.

Ik ben gevraagd om voor dit boek een essay te schrijven over het samenleven in Lanxmeer. Wat maakt deze wijk zo succesvol in ruimtelijk en sociaal opzicht? Welke positie neemt Lanxmeer ook in vergeleken met andere buurten en wijken waar bewoners het beheer van de openbare ruimte op zich hebben genomen?