Handboek kwalitatief onderzoek

Voor de gemeente Almere schreef ik een handboek voor ambtenaren voor het verrichten van kwalitatief onderzoek naar de leefwereld van burgers in Almeerse wijken. In het bijzonder in het kader van de (preventieve) wijkaanpak. Het handboek bestaat uit een thematisch analytisch kader en uit een gebruiksaanwijzing met regels om kwalitatieve methodes te gebruiken. Het thematische deel gaat in op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de leefbaarheid in buurten en over kwaliteit van leven (van individuen en huishoudens). Het methodische deel bevat een overzicht van zeven methoden waarin wordt aangegeven wat het belang van elke methode is en hoe deze methode is toe te passen.