Just Baltimore, Academie van Bouwkunst Rotterdam

In het voorjaar van 2019 heb ik aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam onderzoekscolleges gegeven voor de studio Just Baltimore. Centraal stonden theorieën over the Just City en hoe dat ontwerpbaar te maken. Wouter Veldhuis en Rowin Petersma waren de trekkers van de ontwerpstudio. Saskia Naafs leerde de studenten hoe ze een essay moeten schrijven. Als onderdeel van de studio heeft elke student een onderzoek verricht en een ontwerp gemaakt voor een publiek gebouw in Pigtown, een wijk op de grens van het centrum van de stad en verpauperde wijken in West Baltimore. In april is een bezoek gebracht aan Baltimore en veldwerk verricht in Pigtown.