menging op complexniveau

In opdracht van de Residential Council van het Urban Land Institute – ULI Netherlands – is een notitie opgesteld over thema sociale duurzaamheid en menging op bouwblokniveau. Het verslag met do’s & don’ts is geschreven naar aanleiding van een werkbijeenkomst op 26 juni 2019. Met de bijeenkomst onderzocht de Residential Council ambities voor een inclusieve en ongedeelde stad. De focus was daarbij gericht op menging op complexniveau. Het onderwerp riep een aantal vragen op. Wat zijn de mogelijkheden om te werken aan een inclusieve stad? Hoe wenselijk is sociale menging eigenlijk? Op welk schaalniveau kan dit het beste gebeuren? En hoe kijken verschillende partijen die met gebiedsontwikkeling bezig zijn tegen menging aan? Aan het debat – onder leiding van Ivan Nio en Hans-Hugo Smit (BPD) namen dertig personen deel. De deelnemers vertegenwoordigden verschillende partijen die bij gebiedsontwikkeling betrokken zijn: commerciële marktpartijen, corporaties, gemeenten en ontwerpers. Voorafgaand aan het debat was er een rondleiding door het gemengde Amsterdamse appartementencomplex La Grande Cour.