Ivan Nio Vaureal

Mijn promotieonderzoek is een stadssociologische zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen in suburbaniteit van drie nieuwe steden: Almere, Milton Keynes in Groot-Brittannië en Cergy-Pontoise in Frankrijk. Met dit onderzoek vertel ik het verhaal over een ambivalente moderne ervaring aan de hand van het dagelijks leven van 60 huishoudens in drie suburbane steden. In deze suburbane steden is sprake van een suburbane moderniteit met als zwaartepunt het privé-domein. De uitgebreide vraaggesprekken met de 60 huishoudens in de drie steden gingen over sociaal-ruimtelijke praktijken in het private domein (de woning), het collectieve domein (buurt en verenigingen), het publieke domein (van stadscentra tot shopping malls) en het dagelijks leven op regionale schaal. Aan het licht komen overeenkomsten en verschillen tussen suburbaniteit en stedelijkheid in Nederland, Engeland en Frankrijk. Het onderzoek is gestart in 2010 en is gefinancierd door het International New Town Institute en de Universiteit van Amsterdam. Mijn promotoren waren stadssocioloog Arnold Reijndorp en cultuurfilosoof René Boomkens. De verdediging van het proefschrift vond plaats op 1 november 2016. In 2017 werk ik aan (Engelstalige) artikelen over onderwerpen uit mijn proefschrift.