Nieuwe collectieve woonvormen

Nieuwe collectiviteit Ivan Nio

Het individualisme lijkt over z’n hoogtepunt heen. Collectiviteit op lokaal niveau is weer een issue voor de vakgemeenschap van planologen en architecten. Gemeenschappelijkheid is naast kleinschaligheid, zelforganisatie en bottom-up helemaal in. De veronderstelling is dat buurtbewoners steeds meer willen samenwerken en goederen en diensten gaan delen. Daarbij wordt er echter iets te gemakkelijk vanuit gegaan dat het verlangen naar collectiviteit ook door iedereen gedeeld wordt. Ik analyseerde pogingen om gemeenschapszin met behulp van het ontwerp in een nieuw jasje te steken. Er blijken verschillende concepten van nieuwe collectiviteit. De vraag is ook in welk geval en hoe collectiviteit maakbaar is en wanneer het een luchtspiegeling blijkt te zijn. Essays over dit onderwerp schreef ik in S&RO (2003/03) en in de publicatie ‘Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 01-03’.