Nieuwe collectieve woonvormen

Nieuwe collectiviteit Ivan Nio

Collectiviteit en gemeenschapszin op lokaal niveau staat weer in de belangstelling bij planologen, stedenbouwkundigen en architecten. Er is bij steeds meer groepen in de samenleving een verlangen naar gemeenschappelijkheid, nabijheid, kleinschaligheid en zelforganisatie. Dat doet zich o.a. sterk voor bij wooncoöperaties, CPO-projecten en in de zelfbouwwijk Oosterwold in Almere. Bewoners werken samen en delen ruimten, goederen en diensten. In mijn onderzoek probeer ik erachter te komen wat deze  gezamenlijkheid betekent en waar en bij wie zich dat het sterkst voordoet.

Ik analyseerde eerder pogingen om gemeenschapszin te ontwerpen. Essays over dit onderwerp schreef ik in S&RO (2003/03) en in de publicatie ‘Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 01-03’.

In mijn onderzoek naar Oosterwold in Almere (2020) ben ik opnieuw uitgebreid ingegaan op het toenemende verlangen naar gemeenschapszin en het wonen tussen gelijkgezinden.