Nieuwe steden

Almere Ivan Nio

Sinds 2010 houd ik me bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Purmerend en Haarlemmermeer. Mijn onderzoek richt zich op twee vragen: 1. Tot wat voor een soort suburbane steden hebben ze zich ontwikkeld en welke sociale en ruimtelijke opgaven brengt dat met zich mee; 2. Hoe zijn de voormalige groeikernen te verstedelijken, zonder hun suburbane kwaliteiten te veronachtzamen.

Het onderzoek resulteerde in de volgende publicaties: ‘Atlas Nieuwe Steden. De verstedelijking van de groeikernen’ (samen met A. Reijndorp & L. Bijlsma), Trancity/Valiz 2012 en ‘Nieuwe steden in de Randstad. Verstedelijking en suburbaniteit’ (met A. Reijndorp, L. Bijlsma & R. van der Wouden), Planbureau voor de Leefomgeving, 2012.

Ik was als gastredacteur verantwoordelijk voor het S+RO themanummer over nieuwe steden (02/2013) en een themanummer van Rooilijn (4/2017).

In mijn proefschrift over nieuwe steden als geplande en geleefde nieuwe steden heb ik het begrip moderniteit gebruikt om de spanning en ambivalentie van de suburbane stedelijkheid in Almere, Milton Keynes in Engeland en Cergy-Pontoise in Frankrijk te analyseren.

atlas nieuwe steden

S+RO nieuwe steden