Almere Ivan Nio

Nio houdt zich sinds 2010 bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Spijkenisse en Haarlemmermeer. Er is vaak weinig waardering voor deze steden. Ze zouden te weinig stedelijk en te eenvormig zijn. Deze steden hebben zeker problemen, maar ze bieden ook suburbane woonmilieus waar velen naar tevredenheid wonen. Er is meegewerkt aan een uitgebreid onderzoek waarin op zoek is gegaan naar de eigen suburbane stedelijkheid van deze nieuwe steden. Het onderzoek resulteerde in twee publicaties: ‘Atlas Nieuwe Steden. De verstedelijking van de groeikernen’ (samen met A. Reijndorp & L. Bijlsma), Trancity/Valiz 2012 en ‘Nieuwe steden in de Randstad. Verstedelijking en suburbaniteit’ (met A. Reijndorp, L. Bijlsma & R. van der Wouden), Planbureau voor de Leefomgeving, 2012. Nio was als gastredacteur verantwoordelijk voor het S+RO themanummer over nieuwe steden (02/2013) en een themanummer van Rooilijn (4/2017).

atlas nieuwe steden

S+RO nieuwe steden