Nieuwe steden

Almere Ivan Nio

Sinds 2010 houd ik me bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Purmerend en Haarlemmermeer. Ze bieden suburbane woonmilieus waar velen naar tevredenheid wonen. Mijn onderzoek richt zich op twee vragen: 1. Tot wat voor een soort suburbane steden hebben ze zich ontwikkeld en welke opgaven brengt dat met zich mee; 2. Hoe zijn de voormalige groeikernen te verstedelijken, zonder hun suburbane kwaliteiten te veronachtzamen.

Er is meegewerkt aan onderzoek en publicaties waarin op zoek is gegaan naar de eigen suburbane stedelijkheid van deze nieuwe steden. Het onderzoek resulteerde in de volgende publicaties: ‘Atlas Nieuwe Steden. De verstedelijking van de groeikernen’ (samen met A. Reijndorp & L. Bijlsma), Trancity/Valiz 2012 en ‘Nieuwe steden in de Randstad. Verstedelijking en suburbaniteit’ (met A. Reijndorp, L. Bijlsma & R. van der Wouden), Planbureau voor de Leefomgeving, 2012.

Ik was als gastredacteur verantwoordelijk voor het S+RO themanummer over nieuwe steden (02/2013) en een themanummer van Rooilijn (4/2017).

In mijn proefschrift over nieuwe steden als geplande en geleefde nieuwe steden heb ik de suburbane stedelijkheid van Almere vergeleken met Milton Keynes in Engeland en Cergy-Pontoise in Franrijk.

atlas nieuwe steden

S+RO nieuwe steden