Thuis in Purmerend

Voor de denktank Stad-Forum heb ik een essay geschreven over thuisvoelen in Purmerend. Purmerend is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen. 

Decennium na decennium plakte Purmerend ruim opgezette wijken aan het oude stadshart vast. Met die traditie wordt gebroken bij de 10.000 woningen die de komende twintig jaar verrijzen. Binnenstedelijk bouwen luidt het nieuwe parool van de voormalige groeikern die nooit zo’n vooruitstrevend imago had.

Hoe denken de bewoners daarover? Wat betekent thuisvoelen voor hen? Hoe belangrijk is het ons-kent-onsgevoel? En hoe verhouden ze zich tot Amsterdam en tot de vooroordelen van de stedelijke elite.

Stad-Forum / Artikel / Purmerend