Vanaf juni 2020 is in opdracht van de onafhankelijke denktank Stad-Forum gestart met een sociaal-culturele verkenning van Purmerend. Stad-Forum heeft de ambitie om de lange termijn opgaven van Groot-Amsterdam langs de meetlat van de menselijke maat te leggen. Doel is om de nieuwe, pluriforme stedelijkheid van Groot-Amsterdam te leren begrijpen, zowel de positieve kanten als de schaduwzijden. Daarbij wordt niet Amsterdam als vertrekpunt genomen, maar het ommeland in al z’n variëteit, dynamiek en complexiteit. Er zijn voor 2020 vijf ‘proefboringen’ gepland in Almere Poort, Purmerend, Uithoorn, Beverwijk en Hilversum. www.stad-forum.nl