Buurt- en locatiestudies

13 december 2019

Nio verricht voor verschillende partijen buurt- en locatiestudies. Op basis van interviews met stakeholders en focusgesprekken met bewoners vindt een precieze zoektocht plaats naar het eigen karakter en dynamiek van een bepaalde locatie of een buurt. Vervolgens wordt vanuit een…

Lees verder

De toekomst van de suburb

1 november 2018

Ivan Nio was een van de auteurs van het spraakmakende boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heeft hij regelmatig over Vinex-locaties en bloemkoolwijken geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving…

Lees verder

Heden en toekomst van nieuwe steden

14 november 2014

Nio houdt zich sinds 2010 bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Spijkenisse en Haarlemmermeer. Er is vaak weinig waardering voor deze steden. Ze zouden te weinig stedelijk en te eenvormig…

Lees verder

Internationaal vergelijkend onderzoek: Nederland, Engeland en Frankrijk

11 november 2014

Mijn promotieonderzoek is een stadssociologische zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen in suburbaniteit van drie nieuwe steden: Almere, Milton Keynes in Groot-Brittannië en Cergy-Pontoise in Frankrijk. Met dit onderzoek vertel ik het verhaal over een ambivalente moderne ervaring aan de hand…

Lees verder

Naoorlogse stad

10 november 2014

Sinds 2003 ben ik betrokken bij discussies over en onderzoek naar de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. In opdracht van de Van Eesteren-Fluck van Lohuizen Stichting was ik projectcoördinator van ‘De Tweede Impuls’, een serie gesprekken over de vernieuwing van de…

Lees verder

openbare ruimte

9 november 2014

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen…

Lees verder

Woonerfwijken

6 november 2014

De studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en NIO Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de overgangzone tussen de woning en de buitenruimte. De…

Lees verder

Leefstijlen

3 maart 2014

In de afgelopen jaren heb ik me gemengd in discussies over de bruikbaarheid van het begrip leefstijl. Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars vonden de leefstijlenbenadering bruikbaar omdat het meer zicht geeft op woonwensen dan mogelijk is op basis van de harde…

Lees verder

Nieuwe collectiviteit

2 maart 2014

Het individualisme lijkt over z’n hoogtepunt heen. Collectiviteit op lokaal niveau is weer een issue voor de vakgemeenschap van planologen en architecten. Gemeenschappelijkheid is naast kleinschaligheid, zelforganisatie en bottom-up helemaal in. De veronderstelling is dat buurtbewoners steeds meer willen samenwerken en…

Lees verder