Superdiversiteit en verdichting in de naoorlogse stad

10 september 2022

Sinds 2003 verricht ik onderzoek naar naoorlogse wijken in het algemeen en de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam in het bijzonder. Thema’s die ik centraal stel zijn de dagelijkse praktijken en ervaringen van diverse groepen bewoners en thema’s als sociale diversiteit,…

Lees verder

Buurtstudies

1 september 2022

Ik verricht voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen buurt- en locatiestudies om erachter te komen wat er speelt in een buurt, hoe bewoners met elkaar samenleven en hoe ze zich verhouden tot plekken en voorzieningen. Middels panelgesprekken en kwalitatieve…

Lees verder

Architectuur en sociologie

30 september 2021

Het vakgebied sociologie van de architectuur bestaat nagenoeg niet in Nederland. Ik ben daarom op eigen initiatief gestart met een project op het snijvlak van de architectuur van wooncomplexen en de sociologie van het alledaagse leven. Hoe leven mensen met…

Lees verder

Nieuwe steden en suburbane stedelijkheid

14 november 2019

Sinds 2010 houd ik me bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Purmerend en Haarlemmermeer. Mijn onderzoek richt zich op twee vragen: 1. Tot wat voor een soort suburbane steden hebben…

Lees verder

De toekomst van de buitenwijk

1 november 2018

Ik was een van de auteurs van het boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heb ik regelmatig over buitenwijken geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van woonwijken uit diverse…

Lees verder

Nieuwe collectieve woonvormen

2 maart 2017

Collectiviteit en gemeenschapszin op lokaal niveau staat weer in de belangstelling bij planologen, stedenbouwkundigen en architecten. Er is bij steeds meer groepen in de samenleving een verlangen naar gemeenschappelijkheid, nabijheid, kleinschaligheid en zelforganisatie. Dat doet zich o.a. sterk voor bij…

Lees verder

gebruik en betekenis van de openbare ruimte

9 november 2016

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen…

Lees verder

Woonerfwijken

6 november 2014

De studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en NIO Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de overgangzone tussen de woning en de buitenruimte.…

Lees verder

Leefstijlen

3 maart 2014

In de afgelopen jaren heb ik me gemengd in discussies over de bruikbaarheid van het begrip leefstijl. Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars vonden de leefstijlenbenadering bruikbaar omdat het meer zicht geeft op woonwensen dan mogelijk is op basis van de harde…

Lees verder