Woonerfwijken

Lnttn0012

De studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en NIO Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de overgangzone tussen de woning en de buitenruimte. De studie is een pleidooi voor een precieze ruimtelijke en sociologische manier van kijken naar het woonerf en voor een zorgvuldige, kleinschalige aanpak van de woonerfwijken. Een belangrijke vraag die daarbij speelt is wie zich verantwoordelijk voelt voor de openbare ruimte. Kunnen bewoners of corporaties ook een rol spelen? Verslag van de eerste fase van het onderzoek is gedaan in Lay-Out 08, Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009) en in het themanummer ‘Het woonerf leeft’ van DASH, Delft Architectural Studies on Housing (2010). De tweede fase van de studie bestaat uit een ruimtelijk en sociologisch onderzoek naar de kwaliteiten van een aantal woonerfwijken. Studie Woonerven Lunetten (2011) is een initiatief van Architectuurcentrum Aorta en kwam tot stand met financiële bijdragen van Gemeente Utrecht, Mitros, Portaal, SEV en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Ik heb onderzocht hoe de huidige bewoners van Lunetten hun directe omgeving en hun wijk gebruiken en ervaren. Waarom wonen zij er en wat maakt de wijk aantrekkelijk. Hoe kwetsbaar is de ruimtelijke opzet met de erven en hoven?