gebruik en betekenis van de openbare ruimte

Ivan Nio Plein 40 45

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen aangediend. Dit vroeg geregeld om een nieuwe koers ten aanzien van beleidsmatige thema’s. Ik heb me veelvuldig beziggehouden met het (her)formuleren van dit doorgaand verhaal, allereerst samen met Arnold Reijndorp in het boek ‘Het Stedelijk Theater; Ruimtelijk beleid en openbare ruimte’ (1996). Voor de ministeries van VROM, OCW en LNV heb ik in 2001 de toekomstige opgaven van de openbare ruimte als culturele opgave verkend. Ik koos daarbij voor een breed perspectief. De openbare ruimte als culturele opgave beperkt zich niet tot de ontwerpende disciplines. Het ontwerp van de openbare ruimte moet altijd worden bezien in relatie tot de veranderende betekenis van die openbare ruimte voor de samenleving. In de afgelopen jaren heb ik het thema openbare ruimte verder onderzocht naar aanleiding van specifieke vraagstukken, zoals de naoorlogse tuinsteden en de voormalige groeikernen en openbare gebouwen als stations en bibliotheken. Voor het Bureau Spoorbouwmeester heb ik essays geschreven over het spoor en het station als publieke ruimte (2011-2012).

stedelijk theater

Pleidooi voor de openbare ruimte

the Public Garden

Ruimte voor openbaarheid

spoorbeeld