Hoofddorp Ivan Nio

Ivan Nio was een van de auteurs van het spraakmakende boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heeft hij regelmatig over Vinex-locaties en bloemkoolwijken geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van woonwijken uit diverse periodes zich verhouden tot de maatschappelijke dynamiek en de organisatie van het dagelijks leven van huishoudens. Inmiddels dient de vraag aangescherpt te worden. Wat is de toekomst van de Nederlandse buitenwijk? De meeste belangstelling en aandacht is momenteel gericht op de compacte en multifunctionele steden, als motoren van een creatieve kenniseconomie. Maar hoe gaat het met de Nederlandse buitenwijken die in sociaal opzicht heterogener worden en op veel plaatsen ook vergrijzen. Zijn er nog sociaal-culturele en ruimtelijke idealen op te sporen die richting kunnen geven aan de toekomst van deze buitenwijken?

De Gids