De toekomst van de buitenwijk

Hoofddorp Ivan Nio

Ik was een van de auteurs van het boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heb ik regelmatig over buitenwijken geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van woonwijken uit diverse periodes (van bloemkoolwijk tot Vinex) zich verhouden tot de maatschappelijke dynamiek en de organisatie van het dagelijks leven van huishoudens. Inmiddels heb ik de vraag aangescherpt. Wat is de toekomst van de Nederlandse buitenwijk? Veel belangstelling en aandacht is gericht op de compacte en multifunctionele steden, als motoren van een creatieve kenniseconomie. Maar hoe gaat het met de Nederlandse buitenwijken die in sociaal opzicht heterogener worden en op veel plaatsen ook vergrijzen. Zijn er nog sociaal-culturele en ruimtelijke idealen op te sporen die richting kunnen geven aan de toekomst van deze buitenwijken?