Nieuw-West: parkstad of stadswijk

‘Nieuw-West: parkstad of stadswijk’ is een vervolg op de ‘Atlas Westelijke Tuinsteden. De geplande en de geleefde stad’ uit 2008. De publicatie komt voort uit een onderzoeksopdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Onderzoek en publicatie werden mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Nieuw-West en de EFL Stichting. Het boek geeft een prikkelende analyse van de ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen in Amsterdam Nieuw-West. Wat is er veranderd in de afgelopen jaren? Wat is het effect van de stedelijke vernieuwingsoperatie, die begin eenentwintigste eeuw inzette op sloop-nieuwbouw, maar daarna stagneerde door de crisis? Wat zijn de gevolgen van de autonome sociale, culturele en economische dynamiek in de wijk?

Wij zien de positieve effecten van zowel de vernieuwingsoperatie als de eigen dynamiek in het stadsdeel. We laten zien hoe er meer verschillende bevolkingsgroepen komen en hoe zich een nieuwe middenklasse ontwikkeld. De publicatie biedt een nieuw perspectief op de naoorlogse stadsuitbreidingen in Nederland, waarbij een groeiende waardering voor het erfgoed weerstand biedt tegen ondoordachte plannen, waarin ruimte is voor planmatige stedelijke vernieuwing en voor de autonome kracht van de stad en haar inwoners.

Op 25 november 2016 werd ons boek overhandigd aan stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud. Nieuw-West: parkstad of stadswijk is uitgegeven bij Trancity/Valiz. Het boek is te bestellen bij www.trancity.nl.

Tijs van den Boomen op Archined (6-12-2016): ‘Nieuw-West : parkstad of stadswijk is een prachtig boek, dat balanceert tussen sociologie en stedenbouw’.