SuperWest 2000-2021: Vernieuwing van de Amsterdamse Tuinsteden

1 juli 2022

Voor het Van Eesteren Museum en in samenwerking met stedenbouwkundigen Maurits de Hoog en Hein Coumou heb ik voor het programma SuperWest 2000-2021 gewerkt aan drie buurtbiografieën van stedelijke vernieuwingsbuurten in Amsterdam Nieuw-West: Staalmanpleinbuurt, Laan van Spartaan en de Bakema-…

Lees verder

Thuisvoelen in Groot-Amsterdam

1 oktober 2021

In juli 2021 verscheen de nieuwste Stad-Forum publicatie ‘Thuis is… Groot-Amsterdam verkend aan de hand van Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn’. In een vierjarige programma heeft Stad-Forum de langetermijnopgaven van Groot Amsterdam onderzocht en langs de meetlat van…

Lees verder

Almere Oosterwold

1 maart 2021

Februari 2021 is het rapport ‘Wonen tussen gelijkgestemden. Community-vorming in Oosterwold’ verschenen. Geschreven in opdracht van gemeente Almere, Gebiedsmanagement Oosterwold. In opdracht van de gemeente Almere heb ik een sociologisch onderzoek verricht naar het samenleven en samenwerken in de zelfbouwwijk…

Lees verder

British and French New Towns

18 december 2020

The article ‘The Suburban Urbanity of the New Towns: Everyday Life in Cergy-Pontoise and Milton Keynes’ has been published in the book ‘Lessons from the British and French New Towns: Paradise Lost?’ by David Feé, Bob Colenutt & Sabine Coady…

Lees verder

Rooilijn themanummer nieuwe steden

23 september 2017

Op 14 september 2017 is in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het Rooilijn themanummer over nieuwe steden gepresenteerd. Het nummer is verschenen naar aanleiding van het emeritaat van Arnold Reijndorp, die sinds 2007 de Han Lammersleerstoel bekleedde als hoogleraar voor sociaaleconomische…

Lees verder

Nieuw-West: parkstad of stadswijk

8 oktober 2016

Op 25 november 2016 is ons nieuwe boek ‘Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam’ verschenen bij uitgever Trancity/Valiz. Mede-auteurs zijn Wouter Veldhuis, Arnold Reijndorp, Anita Blom en Hein Coumou.

Lees verder

Moderniteit en suburbaniteit in de nieuwe stad

8 oktober 2016

Op 1 november 2016 heb ik mijn dissertatie ‘Moderniteit en suburbaniteit in de nieuwe stad: Almere, Cergy-Pontoise, Milton Keynes’ met succes verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

2 december 2014

Ivan Nio was gastredacteur van het S+RO themanummer over Nieuwe Steden (02/2013) en schreef voor dit nummer de introductie en het artikel ‘Leren van Cergy-Pontoise’.

Lees verder

Atlas Nieuwe Steden

11 november 2014

Atlas Nieuwe Steden; De verstedelijking van de groeikernen (samen met Arnold Reijndorp en Like Bijlsma; fotografie van Theo Baart), Trancity/Valiz 2012 Ontspannen wonen in het groen, dichtbij voorzieningen als ziekenhuizen, scholen, werkgelegenheid en cultuur. Dat waren de uitgangspunten voor de…

Lees verder

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam

10 november 2014

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam. De geplande en de geleefde stad (samen met Arnold Reijndorp en Wouter Veldhuis), Trancity/EFL Stichting 2008. Deze Atlas toont de veranderingen in de relatie tussen de stedenbouwkundige opzet van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam en de…

Lees verder

Het station als publieke ruimte

2 juni 2014

Twee essays geschreven in opdracht van Bureau Spoorbouwmeester: ‘Het station als publieke ruimte’ (2011) en ‘De publieke dimensie van het spoor’ (2012). De essays hebben ten grondslag gelegen aan het Spoorbeeld; het vormgevingsbeleid van de spoorsector. Download pdf essay Het station als…

Lees verder

Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand

1 april 2014

Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand (samen met A. Reijndorp, V. Kompier, S. Metaal, B. Truijens). NAi Uitgevers: Rotterdam, 1998. Steeds meer mensen in Nederland wonen in buitenwijken. Tegelijkertijd is over deze buitenwijken weinig bekend. Toch bestaat er bij velen een beeld…

Lees verder