Rooilijn themanummer nieuwe steden

Op 14 september 2017 is in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het Rooilijn themanummer over nieuwe steden gepresenteerd. Het nummer is verschenen naar aanleiding van het emeritaat van Arnold Reijndorp, die sinds 2007 de Han Lammersleerstoel bekleedde als hoogleraar voor sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden. Ik was als gastredacteur betrokken bij dit themanummer en ik heb tevens een artikel geschreven over de suburbane stedelijkheid van de nieuwe stad.