Thuisvoelen in Groot-Amsterdam, een sociologische beschouwing

Voor de denktank Stad-Forum heb ik een verkenning verricht naar wat thuisvoelen in de regio Amsterdam betekent. Het begrip thuisvoelen helpt om de omvangrijke problemen aan te pakken waar Groot-Amsterdam mee worstelt. Ik heb sociaal-geografische en sociologische theorieën op een rij gezet en kwam tot vijf benaderingen. Tijs van den Boomen verbond die met de alledaagse werkelijkheid van de vijf steden die Stad-Forum in de afgelopen twee jaar verkende.

Stad-Forum doet een dringend appèl op bestuurders, ambtenaren, projectontwikkelaars en ontwerpers om bij de opgaven voor Groot-Amsterdam uit te gaan van de leefwereld van inwoners en ondernemers. Het beste vertrekpunt daarvoor is een maatschappelijke discussie over thuisvoelen. Als voorschot op deze discussie zijn uit het Groot-Amsterdamse onderzoek vijftien thema’s en zes voorwaarden gedistilleerd.

Stad-Forum / Artikel / Thuisvoelen als basis voor verandering