Vaureal Ivan Nio 2
De nieuwe steden Almere, Cergy-Pontoise en Milton Keynes zijn het resultaat van pogingen om een vorm van stedelijkheid te creëren die de aantrekkelijkheid van het stedelijke en suburbane wonen combineert. De combinatie van buiten wonen in een eigen huis met een tuin nabij stedelijke voorzieningen zou de kracht van de nieuwe steden uitmaken. In mijn proefschrift heb ik het begrip moderniteit gebruikt om de spanning en ambivalentie van de suburbane stedelijkheid in de nieuwe steden te analyseren. Twee perspectieven staan in dit onderzoek centraal: de planning en het ontwerp van de drie nieuwe steden door professionals en het dagelijks leven van bewoners in suburbane stadsdelen. Door routes, routines en rituelen eigenen bewoners zich de nieuwe stad toe en geven ze daaraan betekenis. De sociaal-ruimtelijke praktijken van de bewoners leveren het materiaal om het dagelijks leven in verschillende ruimtelijke domeinen – van de privésfeer van de woning en het collectieve domein van de buurt tot het publieke domein van de stad en de stedelijke regio – in kaart te brengen. Mijn studie geeft inzicht in de dilemma’s van het alledaagse leven in suburbane steden in Nederland, Frankrijk en Engeland.
Het proefschrift is te downloaden via de volgende link.
Link download ‘Moderniteit en suburbaniteit in de nieuwe stad’

Een gedrukte versie van het proefschrift is te bestellen via