Moderniteit en suburbaniteit in de nieuwe stad

Vaureal Ivan Nio 2

Het promotieonderzoek is een stadssociologische zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen in suburbaniteit van drie nieuwe steden: Almere, Milton Keynes in Groot-Brittannië en Cergy-Pontoise in Frankrijk. Met dit onderzoek vertel ik het verhaal over een ambivalente moderne ervaring aan de hand van het dagelijks leven van 60 huishoudens in drie suburbane steden. In deze suburbane steden is sprake van een suburbane moderniteit met als zwaartepunt het privé-domein. De uitgebreide vraaggesprekken met de 60 huishoudens in de drie steden gaan over sociaal-ruimtelijke praktijken in het private domein (de woning), het collectieve domein (buurt en verenigingen), het publieke domein (van stadscentra tot shopping malls) en het dagelijks leven op regionale schaal. Aan het licht komen overeenkomsten en verschillen tussen suburbaniteit en stedelijkheid in Nederland, Engeland en Frankrijk.

De nieuwe steden Almere, Cergy-Pontoise en Milton Keynes zijn het resultaat van pogingen om een vorm van stedelijkheid te creëren die de aantrekkelijkheid van het stedelijke en suburbane wonen combineert. De combinatie van buiten wonen in een eigen huis met een tuin nabij stedelijke voorzieningen zou de kracht van de nieuwe steden uitmaken. In mijn proefschrift heb ik het begrip moderniteit gebruikt om de spanning en ambivalentie van de suburbane stedelijkheid in de nieuwe steden te analyseren. Twee perspectieven staan in dit onderzoek centraal: de planning en het ontwerp van de drie nieuwe steden door professionals en het dagelijks leven van bewoners in suburbane stadsdelen. Door routes, routines en rituelen eigenen bewoners zich de nieuwe stad toe en geven ze daaraan betekenis. De sociaal-ruimtelijke praktijken van de bewoners leveren het materiaal om het dagelijks leven in verschillende ruimtelijke domeinen – van de privésfeer van de woning en het collectieve domein van de buurt tot het publieke domein van de stad en de stedelijke regio – in kaart te brengen. De studie geeft inzicht in de dilemma’s van het alledaagse leven in suburbane steden in Nederland, Frankrijk en Engeland.

Het onderzoek is gestart in 2010 en is gefinancierd door het International New Town Institute en de Universiteit van Amsterdam. Promotoren waren stadssocioloog Arnold Reijndorp en cultuurfilosoof René Boomkens. De verdediging van het proefschrift vond plaats op 1 november 2016.

Het proefschrift is te downloaden via de volgende link.
Link download ‘Moderniteit en suburbaniteit in de nieuwe stad’