Zuidblokken Delflandpleinbuurt

Gezien de weerstand in de buurt tegen de komst van veel studenten – met name van oudere bewoners – is een onderzoek verricht naar het karakter en de dynamiek van de Delflandpleinbuurt. Dat is gedaan op basis van een analyse van demografische ontwikkelingen, de veranderde positie van de Delflandpleinbuurt in Nieuw-West en Amsterdam, twintig gesprekken met uiteenlopende professionals en twintig gesprekken met bewoners van verschillende leeftijd, huishoudenstype, woonsituatie en etniciteit. In de aanbevelingen is ingegaan op de vraag hoe de Zuidblokken een grotere betekenis kunnen krijgen dan alleen voor de Delflandpleinbuurt en op welke wijze het programma in de plinten van de Zuidblokken uitnodigend kan zijn voor verschillende groepen bewoners en gebruikers. De eerste blokken zijn in 2019 opgeleverd.